1 / 3
Praktická je možnost nastavit si některé funkce jednoduchými fyzickými tlačítky nebo otočnými kolečky, jako je například nastavení teploty nebo klimatizace / Mitsubishi
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.