1 / 2
Bateriemi poháněná auta jsou nabíjena elektřinou ze sítě - a tedy z elektráren všech forem / Tesla
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.