1 / 1
Bohužel ani posádka vlaku nezaregistruje, že návěstidlo hlásí povel stůj / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.