1 / 2
O velrybách, kteří žijí v Arktidě, je známo, že žijí nejméně 211 let / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.